Bao nhiêu lần tôi cần phải nâng cao khả năng miễn dịch và phòng chống ung thư?

Nếu số lượng tế bào miễn dịch được duy trì ở mức bình thường, thì 1 đến 2 lần là có thể đủ khả năng ngăn
ngừa ung thư, và các tác dụng như hệ tuần hoàn máu, viêm và các bệnh do virus cũng có thể được cải
thiện đáng kể. Tuy nhiên trường hợp nếu tình trạng hoặc số lượng tế bào miễn dịch trước khi nuôi thì
thiếu đáng kể, để loại bỏ các tế bào ung thư mà có thể không được nhìn thấy nhưng có thể đã được phát
triển và để lấp đầy các tế bào miễn dịch thiếu cũng có thể cần 2~ 3 lần.